Book Protime

Book Protime


Aqeel har drevet Inkludering Norge siden 2018. Det er gratis tilbud hvor han tar i bruk golfsporten som kulturell brobygger for å gi hundrevis av mennesker med innvandrerbakgrunn en vei inn i det norske samfunnet. Resultatet er mindre offentlige utgifter, mer mangfold i arbeidslivet og mer interkulturell toleranse i samfunnet.

I den frivillige organisasjonen Inkludering Norge bruker vi praktisk læring gjennom golf som kulturell brobygging for å lære våre deltakere om norsk kultur, kulturelle koder og hvordan bidra i sosiale settinger. 

Slik forenkler vi veien inn i det norske samfunnet for mennesker med innvandrerbakgrunn, skaper felleskap og gjør mennesker sterkere sammen.

Ved å kjøpe protimer fra Aqeel blir du ikke bare god i golf, du støtter også at Inkludering Norge skaper en trygg arena hvor mennesker med flerkulturell bakgrunn får lære seg de norske kulturelle kodene – slik at de kan bidra i det sosiale med sin egen bakgrunn. 

BOOK TIME MED AQEEL 

 

 aqeel@toppgolf.no / 454 46 677